Sekera BR0600.360, 0600 g, sklolaminát 360 mm

Sekera BR0600.360, 0600 g, sklolaminát 360 mm

Sekera BR0600.360, 0600 g, sklolaminát 360 mm

Kód produktu:

236116AB

Typy:

Sekery

Cena: