Sekera BR0800.460, 0800 g, sklolaminát 460 mm

Sekera BR0800.460, 0800 g, sklolaminát 460 mm

Sekera BR0800.460, 0800 g, sklolaminát 460 mm

Kód produktu:

236117AB

Typy:

Sekery

Cena: