Ďaľšie referencie

 • Nemocnica na okraji mesta Partizánske - servis a údržba nákladných výťahov
 • Bytový dom Bánovce nad Bebravou dodávka a montáž 2ks osobných výťahov 900kg a 400kg
 • Domov dôchodcov Nádražná ulica dodávka a montáž lôžkového výťahu 1250kg
 • Bytový dom ul. Janka Kráľa dodávka a montáž 2ks osobných výťahov 450kg
 • RIALTO s.r.o. - modernizácia nákladných výťahov s nosnosťou 4 000kg
 • Bytový dom Prievidza - servis a údržba osobného výťahu
 • Partizánske bytový dom - osobné výťahy s nosnosťou 400kg
 • Ústav na výkon trestu Ilava - hydraulický osobný výťah s nosnosťou 500kg
 • Sídlo prezidenta Bratislava Čmelovec - dodávka a montáž 2x osobný výťah s nosnosťou 500kg
 • Ministerstvo obrany SR - dodávka a montáž osobného výťahu 900kg
 • Šaľa – nákladný a osobný trakčný výťah s nosnosťou 900kg a 500kg
 • Domov dôchodcov Slniečko Zlaté Moravce - dodávka a montáž hydraulického výťahu 630kg
 • Rodinný dom Skačany – hydraulický osobný výťah do 200kg
 • Správa majetku mesta, n.o., Partizánske – modernizácia riadenia výťahov v panelových domoch na sídlisku Luhy – výmena rozvádzača s frekvenčným meničom, výmena elektroinštalácie a výmena vonkajších privolávačov aj ovládačov, tablá v kabíne výťahov.
 • VULKÁN a.s. - dodávka a montáž 2 kusov nákladných výťahov 2800kg
 • Sperian protection Slovakia s.r.o. – servis a údržba nákladných a osobných výťahov
 • Sperian protection footwear Slovakia s.r.o - servis a údržba nákladných výťahov do 3 200kg
 • RICHTER SLOVAKIA s.r.o. - servis a údržba nákladných výťahov do 5 000kg
 • VULKÁN a.s. - servis a údržba nákladných výťahov od 2 800 do 5 000kg
 • SIBA – B s.r.o. - servis a údržba nákladných výťahov do 3 000kg
 • RIALTO s.r.o. - servis a údržba nákladných výťahov do 2 800kg
 • VIPO a.s. – servis a údržba osobných výťahov
 • DUKAS s.r.o. - servis a údržba osobných výťahov
 • Správa majetku mesta, n.o., Partizánske - servis a údržba osobných výťahov
 • Obchodné domy PRIOR stred a.s. – Zvolen - servis a údržba osobných výťahov
 • ESON SLOVAKIA a.s. . - servis a údržba nákladných výťahov do 5 000kg
 • Domov dôchodcov – DSS – Partizánske – servis a údržba osobného hydraulického výťahu
 • Modrak invest s.r.o. Partizánske - servis a údržba nákladných výťahov do 5 000kg