Osobné výťahy

Vyrábame a dodávame ako trakčné, tak hydraulické výťahy so strojovňou umiestnenou nad šachtou, vedľa šachty, pod šachtou alebo v hornej časti výťahovej šachty - výťah bez strojovne.

Štandardne sú vybavené frekvenčne riadenými automatickými dverami. Podľa priania zákazníka je tiež možnosť vybaviť dverami ručnými krídlovými. Vstup do kabíny výťahu môže byť buď z jednej strany, z dvoch strán alebo z troch strán. Kabína je štandardne vybavená podľa typu výťahu alebo nadštandardne podľa požiadaviek zákazníka.

Naša spoločnosť ponúka výťahy o nosnosti od 250 kg do 2000 kg.