Sekera BN1500.800, 1500 g, sklolaminát 800 mm

Sekera BN1500.800, 1500 g, sklolaminát 800 mm

Sekera BN1500.800, 1500 g, sklolaminát 800 mm

Kód produktu:

236161AB

Typy:

Sekery

Cena: