Panoramatické výťahy

Krása panoramatických výťahov sa zvýši tým, ak sú výsledkom tvorivosti nášho konštrukčného tímu, moderných technológií a priania našich zákazníkov.

Umiestnenie kabín určuje ich konečnú podobu. Panoramatické výťahy majú takmer neobmedzenú tvarovú variantnosť.

Ponúkame sa tiež pre intenzívnu spoluprácu a poradensto na všetkých úrovniach výrobného a inštalačného procesu. Konečným výsledkom je exkluzívny panoramatický výťah, ktorý má za cieľ uspokojiť nielen prevádzkové potreby, ale aj architektonicky skrášliť prostredie, v ktorom bude inštalovaný a používaný.