Sekera BN1250.710, 1250 g, sklolaminát 710 mm

Sekera BN1250.710, 1250 g, sklolaminát 710 mm

Sekera BN1250.710, 1250 g, sklolaminát 710 mm

Kód produktu:

236160AB

Typy:

Sekery

Cena: