Sekera BN0800.360, 0800 g, sklolaminát 360 mm

Sekera BN0800.360, 0800 g, sklolaminát 360 mm

Sekera BN0800.360, 0800 g, sklolaminát 360 mm

Kód produktu:

236158AB

Typy:

Sekery

Cena: